חיי נצח כן או לא?
כיתות ד' - ו'

האם חיי נצח הם קללה או ברכה? סיפור בתוך סיפור על חוטב עצים שקיבל בקבוקון מי חיים